بستن

این مطلب را به دوست خود ارسال کنید

اطلاعات شما نزد کیوی پلاست کاملا محفوظ می باشد

فروشگاه محصولات یکبار مصرف و محصولات بهداشتی

مرتب سازی :
سفره پاییزه % حراج 5

سفره پاییزه

 • 12,100 تومان
 • 11,500 تومان
لیوان نایس 380cc بسته12عددی % حراج 9

لیوان نایس 380cc بسته12عددی

 • 45,000 تومان
 • 41,000 تومان
لیوان نایس 280cc بسته 15عددی % حراج 4

لیوان نایس 280cc بسته 15عددی

 • 35,000 تومان
 • 33,700 تومان
لیوان نایس 150cc بسته 10 تایی % حراج 7

لیوان نایس 150cc بسته 10 تایی

 • 16,000 تومان
 • 14,900 تومان
شات نایس 50cc بسته 10 تایی % حراج 8

شات نایس 50cc بسته 10 تایی

 • 10,600 تومان
 • 9,800 تومان
کیسه فریزری یکبار مصرف دورین % حراج 5

کیسه فریزری یکبار مصرف دورین

 • 6,100 تومان
 • 5,800 تومان
کیسه فریزری ساده یکبار مصرف تندیس % حراج 8

کیسه فریزری ساده یکبار مصرف تندیس

 • 6,500 تومان
 • 6,000 تومان
کیسه فریزری رولی یکبار مصرف 200 عددی % حراج 6

کیسه فریزری رولی یکبار مصرف 200 عددی

 • 14,300 تومان
 • 13,400 تومان
دستکش یکبار مصرف تندیس 100 عددی % حراج 8

دستکش یکبار مصرف تندیس 100 عددی

 • 8,500 تومان
 • 7,800 تومان
کاسه نگین یکبار مصرف 500cc % حراج 8

کاسه نگین یکبار مصرف 500cc

 • 4,900 تومان
 • 4,500 تومان
کاسه نگین یکبار مصرف 1000cc % حراج 7

کاسه نگین یکبار مصرف 1000cc

 • 5,700 تومان
 • 5,300 تومان
کاسه نگین یکبار مصرف 2000cc % حراج 6

کاسه نگین یکبار مصرف 2000cc

 • 7,000 تومان
 • 6,600 تومان
کاسه نگین یکبار مصرف 3000cc % حراج 8

کاسه نگین یکبار مصرف 3000cc

 • 16,000 تومان
 • 14,700 تومان
کاسه گرد یکبار مصرف 2000cc % حراج 6

کاسه گرد یکبار مصرف 2000cc

 • 8,000 تومان
 • 7,500 تومان
کاسه یکبار مصرف 1500cc % حراج 8

کاسه یکبار مصرف 1500cc

 • 7,100 تومان
 • 6,500 تومان
دسری یکبار مصرف شقایق 10 تایی % حراج 8

دسری یکبار مصرف شقایق 10 تایی

 • 8,000 تومان
 • 7,400 تومان
دسری یکبار مصرف اینا 20 عددی % حراج 9

دسری یکبار مصرف اینا 20 عددی

 • 20,000 تومان
 • 18,200 تومان
کیسه فریزر تندیس 35*25 % حراج 50

کیسه فریزر تندیس 35*25

 • 10,000 تومان
 • 5,000 تومان
فریزر ساده % حراج 8

فریزر ساده

 • 6,500 تومان
 • 6,000 تومان
فریزر رولی 250 برگ تندیس % حراج 8

فریزر رولی 250 برگ تندیس

 • 16,900 تومان
 • 15,500 تومان
کیسه زباله 3 رول تندیس سایز بزرگ 30 عددی % حراج 4

کیسه زباله 3 رول تندیس سایز بزرگ 30 عددی

 • 18,000 تومان
 • 17,200 تومان
ظرف کارن 5000cc بسته 1 عددی % حراج 8

ظرف کارن 5000cc بسته 1 عددی

 • 29,500 تومان
 • 27,000 تومان
ظرف کارن3500cc بسته 1 عددی % حراج 8

ظرف کارن3500cc بسته 1 عددی

 • 19,500 تومان
 • 18,000 تومان
ظرف کارن 2200cc بسته 1 عددی % حراج 6

ظرف کارن 2200cc بسته 1 عددی

 • 13,300 تومان
 • 12,500 تومان